background

קניה בטוחה ופרטיות

הפרטים שלכם האחריות שלנו

אתר מכסף שומר על המידע שלכם מוגן
מכסף מתחייבת שכל מידע פרטי שיינתן במהלך הרשמה או קנייה, לא יועבר לגורם שלישי ולא ישמש לשום מטרה אשר אינה נוגעת לרכישה באתר.

המידע מוגן על ידי מיטב הטכנולוגיה
אנו עושים כל מאמץ על מנת לשמור על המידע שבאתר מוגן מפני פריצות, ומגנים על השרתים שלנו באמצעות מיטב הטכנולוגיות הקיימות.